O nas

"Our main focus is strategic financial decisions based on the long term goals of our partners."

DEDICATED CONSULTANTS

Fundacja

„Chcesz widzieć więcej pomimo dysfunkcji wzroku, my Ci w tym pomożemy”

Fundacja WIDZIEĆ WIĘCEJ stworzona jest przez dynamiczne i z pasją osoby niewidome i słabowidzące. To zespół kreatywnych i otwartych na nowe pomysły ludzi.

Powstaliśmy 13 stycznia 2020 roku. Siedzibą Fundacji jest Tomaszów Mazowiecki, natomiast terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Misją naszej Fundacji jest pomoc osobom po utracie wzroku w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz osób niewidzących, słabo widzących i innych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

Chcemy aktywnie działać i likwidować wszelkie bariery poprzez wielotorowe działania takie jak pomoc osobom niewidomym, oraz uświadamianie i edukację społeczeństwa.

Dostarczamy wielu sprawdzonych informacji, by wyrównywać niewidomym i słabowidzącym szanse w funkcjonowaniu.

Rozumiemy potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, bo sami borykamy się z podobnymi problemami.

Wspieramy w rehabilitacji, bo czerpiemy radość z pomagania innym.

Krzysztof Bańczyk

Prezes Zarządu Fundacji

Krzysztof Bańczyk

jest osobą całkowicie niewidomą, posługującą się białą laską i sprzętem udźwiękowionym.

Posiada uprawnienia pedagogiczne i swoje umiejętności pedagogiczne wykorzystuje podczas prowadzenia prelekcji i przekazywania swojej wiedzy odnośnie sprzętu specjalistycznego, z którego sam korzysta.

Ma za sobą kilkanaście zabiegów i prób ratowania wzroku. Pomimo trudnej ścieżki dochodzenia do samodzielności żyje pełnią życia i jest otwarty na pomoc innym.

Pasją Krzysztofa jest historia.

Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Michalina Matuszewska

z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła również studia podyplomowe z tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Posiada wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym z niewidomymi. Prowadzi szkolenia i prelekcje dla osób z dysfunkcją wzroku i osób towarzyszących.

Od lat dziecięcych boryka się z poważnymi problemami wzrokowymi, nie przeszkodziło Jej to by z optymizmem chwycić życie za nogi i dążyć do zamierzonych celów, zdobyć wyższe wykształcenie i pracować na rzecz innych niepełnosprawnych.

Pasją Michaliny jest fotografia i kryminalistyka. Uwielbia podróże.

Prywatnie otwarta, odważna optymistka, blisko rodziny i przyjaciół i osób w potrzebie.

Michalina Matuszewska
Lucyna Góra

Sekretarz Fundacji 

Lucyna Góra

Fundator Fundacji

Z wykształcenia jest inżynierem transportu, z uwagi na postępującą dziedziczną wadę wzroku z czasem musiała zrezygnować w pracy w zawodzie.

Od czasów studenckich jest działaczem społecznym z dużym doświadczeniem w pracy z ludźmi i na rzecz środowiska osób niewidomych.

W 2019 roku otrzymała tytuł „Idola środowiska” w woj. łódzkim w plebiscycie Fundacji „Szansa dla Niewidomych”.

Pasją Lucyny jest urządzanie ogrodu.

Prywatnie mama dorosłej córki.

Ready to Start Growing Your Business?