Integracja, Sport, Turystyka i Rekreacja

Organizujemy spotkania integracyjne pełnosprawni- niepełnosprawni.

Spotkania będą organizowane z okazji obchodzonych Dnia Osoby Niepełnosprawnej i Dnia Osoby Niewidomej, itp.

W trakcie spotkań będziemy prezentować możliwości artystyczne utalentowanych osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych.
Nadrzędnym celem spotkań będzie szeroko rozumiana integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze zdrową grupą społeczeństwa.

Spotkania sportowe, takie jak:

Spływy kajakowe

Aktywny udział w spływach kajakowych głównie na rzece Pilicy.
Każda osoba niewidoma czy słabo widząca będzie płynąć w towarzystwie osoby widzącej. Organizowane przez nas spływy będą odbywały się pod nadzorem wykwalifikowanych ratowników i instruktorów przy odpowiednim wyposażeniu uczestników w ochronne kamizelki.

Marsze z kijkami nordick-walking

Marsze z kijkami dla osób z dysfunkcją wzroku.

Odbywają się przy wykorzystaniu specjalistycznej uprzęży. Osoba widząca idzie przodem, a osoba niewidoma w odległości ok. 1,5 m za osobą widzącą i jest połączona z prowadzącym linami uprzęży. Taki sposób maszerowania daje możliwość chodzenia osobie niewidomej bez użycia białej laski i wymaga zgrania w parze, dlatego przed każdym marszem będziemy prowadzić krótki instruktaż i trening.

Rajdy rowerowe

Organizujemy rajdy rowerowe na rowerach tandemach.

Posiadamy kilka własnych rowerów tandemów, które będziemy wykorzystywać w realizacji tej formy rehabilitacji i rekreacji. Osoby niewidome będą pilotowane przez osoby widzące.

Do wszystkich realizowanych przez Fundację form aktywności sportowej i rekreacyjnej będą mogli dołączyć wszyscy chętni bez względu na wiek.

Każde z opisanych działań będziemy chcieli zakończyć wspólnym grillem, ogniskiem lub obiadem.

Organizacja wycieczek turystyczno-rekreacyjnych dla grup mieszanych i w różnym wieku na terenie naszego kraju i poza jego granicami. Jednym z naszych priorytetów będą wyjazdy połączone ze specjalistyczną rehabilitacją dla osób niewidomych i słabo widzących oraz tracących wzrok. Przy ich organizacji korzystamy ze wsparcia wykwalifikowanej specjalistycznej kadry instruktorów i rehabilitantów.

W miarę możliwości i dostępności będziemy organizować wyjścia i wyjazdy do kin, teatrów, czy na koncerty.

Przy wyborze repertuaru kin i teatrów będziemy kierowali się dostępnością filmów i sztuk z dodatkową ścieżką audio deskrypcji umożliwiającą pełny odbiór filmu czy sztuki osobom niewidomym.

OUR PROCESS

TESTIMONIALS

ADDITIONAL SERVICES

Ready to explore your long term business possibilities with Pivot?