Rehabilitacja

Rehabilitacja jest bardzo ważnym procesem w usprawnianiu osób niepełnosprawnych, który ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Idea rehabilitacji oparta na 4 zasadach:

 • powszechności,
 • kompleksowości,
 • wczesności,
 • ciągłości.

Różne formy rehabilitacji skierowane są do pacjentów z różnymi problemami – wyróżnia się między innymi rehabilitację po zawale serca, udarze mózgu, złamaniu kończyny, a także rehabilitację osób zmagających się z różnymi chorobami i problemami.

Oprócz tradycyjnej rehabilitacji wyróżnia się także tę specjalistyczną, opracowaną z myślą o poważnych schorzeniach i dla osób o szczególnych potrzebach. Takiej specjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji wymagają również osoby niewidome i słabowidzące.

Współpracujemy ze specjalistami od rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

Za pośrednictwem naszej Fundacji można będzie skorzystać z różnych form rehabilitacji, takich jak:

Rehabilitacja wzroku

Jest to seria ocen diagnostycznych oraz cykl ćwiczeń, które mają pomóc osobie słabowidzącej w możliwie jak najskuteczniejszy sposób wykorzystać resztki widzenia. Może uzupełniać oddziaływania medyczne, ale także przynieść korzyści w postaci lepszego funkcjonowania, nawet wtedy, gdy z medycznego punktu widzenia nic już nie da się zrobić.
Przy rehabilitacji wzroku zajęcia usprawniające mają na celu przywrócenie maksymalnej sprawności w życiu codziennym i w pełnieniu dotychczasowych ról. Jest to m.in.:

ułatwienie słabowidzącemu zrozumienia jak funkcjonuje jego wzrok, co i jak widzi, czego i dlaczego nie widzi,
dobór pomocy optycznych, oraz nie optycznych, pomocy elektronicznych (powiększalniki, lupy elektroniczne),

Orientacja w przestrzeni

Jednymi z podstawowych potrzeb człowieka są: poczucie bezpieczeństwa, niezależności, potrzeba ruchu i samodzielnego poruszania się.

Zatem rozwijanie zdolności samodzielnego funkcjonowania, a więc także orientacji przestrzennej i bezpiecznego, samodzielnego poruszania się powinno być najbardziej znaczącym celem procesu rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem. Nadrzędnym celem zajęć z orientacji przestrzennej, nie jest nauka tras, lecz bezpieczne i samodzielne poruszania się w terenie zarówno znanym, jak i nieznanym.

Czynności dnia codziennego

Ten zakres rehabilitacji polega na poznaniu metod oraz sposobów bezwzrokowego zaspokajania podstawowych potrzeb dnia codziennego,

Nauka samoobsługi i czynności dnia codziennego pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym stać się samodzielnymi, zadbanymi, radzącymi sobie z codziennymi obowiązkami.

Obsługa pomocy i podstawowego sprzętu dla osób niewidomych

Nauka korzystania z

pomocy optycznych takich jak:

 • różnego rodzaju lupy (np. ułatwiające czytanie),
 • jednooczne lunety (pozwalające np. odczytać numer domu),
 • okulary lornetowe (np. do oglądania telewizji);

pomocy nie optycznych takich jak:

 • kolorowe filtry nakładane na tekst dla poprawienia kontrastu,
 • pulpity do książek i ramki ułatwiające czytanie,
 • okulary filtrujące zmniejszające olśnienie;

pomocy elektronicznych tj.:

 • powiększalniki,
 • lupy elektroniczne,
 • udźwiękowione komputery,
 • telefony,
 • zegarki;

pomocy ułatwiających życie codzienne takich jak:

 • udźwiękowione wagi,
 • wskaźniki poziomu cieczy, - termometry do mierzenia temperatury ciała i do pomiaru temperatury powietrza,
 • igły brajlowskie i nawlekacze do igieł oraz inne podobne pomoce i urządzenia ułatwiające niewidomym życie codzienne.

Rehabilitacja zawodowa

Ma ona na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Wsparcie psychologiczne

Łatwiej jest poradzić sobie ze swoimi sprawami dzieląc się nimi z kimś, kto może pomóc.

OUR PROCESS

TESTIMONIALS

ADDITIONAL SERVICES

Ready to explore your long term business possibilities with Pivot?