Zdjęcie portretowe Jolanty Wasiłowicz

Jolanta Wasiłowicz – ur. 20 maja 1969r. Matka dorosłego syna z niepełnosprawnościami. Ma wieloletnie doswiadczenie w pracy z dziecmi i mlodzieżą niepelnosprawną. Jest zangażowana w grupie rodzicow dzieci i mlodzieży niepełnosprawnej. Utrzymuje kontakt z Polkim Zwiazkiem Niewidomych.   

Zdjęcie portretowe prof. Marzenny Zaorskiej

 

Prof. dr hab. Marzenna Zaorska - profesor tytularny nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie, Wydziału Nauk Społecznych, Katedry Pedagogiki Specjalnej, pedagog specjalny: tyflopedagog, surdopedagog, logopeda; teoretyk i praktyk. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień wspomagania rozwoju, edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną (szczególnie głuchoniewidomych), niepełnosprawnością słuchową, wzrokową oraz zaburzeniami mowy. Także komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Autorka ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz 11 książek autorskich i 4 pod redakcją naukową.

 

 

 1. Krzysztof Kosikowski - przewodniczący

 2. Maciej Bartnikowski

 3. Tomasz Czajczyc

 4. Dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ

 5. Anna Kosikowska

 6. Prof. dr hab. Czesław Kosakowski

 7. Małgorzata Raciborska

 8. Grzegorz Rink

 9. Dr Hanna Rudomska

 10. Dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG

 11. Katarzyna Szymańska

 12. Adam Zaorski

 

Skład osobowy Rady Fundacji:

 

 1. Danuta Król - Prezes Rady Fundacji

 2. Katarzyna Raczyńska - Wiceprezes Rady Fundacji

 

Członkowie Rady Fundacji

 

 1. Dr hab. Barbara Bułło-Piontecka

 2. Joanna Rajca

 3. Elżbieta Rink