Udział członków fundacji oraz występ Szymona Wsiłowicza w Wencie - Dobroczynnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.

Udział współfundatorki Marzenny Zaorskiej w uroczystym otwarciu w Skansenie w Olsztynku ekspozycji umożliwiającej osobom niepełnosprawnym wzrokowo kontakt ze sztuką ludową. Wystawę zorganizowano w ramach realizacji przez Skansen projektu „Dotknij kultury ludowej”.  

Odebranie przez wiceprezes Rady Fundacji Katarzynę Raczyńską oficjalnego pisma z rąk przedstawiciela Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w sprawie przyznania fundacji z programu „MIGi – fundusz wsparcia” 1000 złotych na realizację projektu: „[MY+WY=MYRAZEM]”. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Miasta Olsztyna.  

Udział fundatorek: Marzenny Zaorskiej i Jolanty Wasiłowicz w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie odbyło się w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i rozpoczęło o godzinie 13.00. 

Fundacja oficjalnie uzyskała numer konta bankowego: Warmiński Bank Spółdzielczy 11-042 Jonkowo, Plac 650-Jonkowa 12; nr: 73 8857 1041 3004 0400 3942 0001.    

Spotkanie fundatorek: Marzenny Zaorskiej i Jolanty Wasiłowicz z Panią Wiesławą Przybysz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie na temat możliwości wsparcia fundacji ze strony kierowanego przez Panią dyrektor Ośrodka. 

Spotkanie współfundatorki – Marzenny Zaorskiej z kierownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczące możliwości i zasad współpracy z fundacją, jak również sformalizowania współpracy w postaci podpisania stosownego porozumienia regulującego dane kwestie. 

Pierwsze oficjalne spotkanie członków fundacji na temat istoty, ukierunkowania oraz realizowanych przez fundację działań. Spotkanie odbyło się o godz. 13.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.