Udział Marzenny Zaorskiej w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bilans zysków i strat na temat Oblicza inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością – od ideologii do codzienności , Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Ostrawie, Ustroń, 16-17 kwietnia 2018 – udział czynny – wystąpienie „Edukacja włączająca – w perspektywie mentalności urzędniczo-administracyjnej, propozycji naukowych i potrzeb praktyki pedagogicznej” (członek komitetu naukowego).

 

 

Udział Marzenny Zaorskiej w Konferencji naukowej na temat: Ewolucja podejścia do zagadnienia głuchoślepoty”, Moskwa 3-4.04.2018 r., Narodowy Fundusz Pomocy Głuchoniewidomym, Centrum Wsparcia Głuchoniewidomych „Jasna Polana” – udział czynny on-line, wystąpienie „Badania problematyki głuchoślepoty w Polsce (historia i współczesność). Aktualne tendencje w diagnostyce osób głuchoniewidomych” (конференция «Эволюция слепоглухоты: что из этого следует», Москва, 3-4 апреля 2018 г., Благотворительный Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и Ресурсный центр поддержки слепоглухих «Ясенева Поляна»; „Изучение слепоглухих в Польше (история и современность). Актуальныетенденции в диагностике лиц с нарушениями развития”).

 

 

Wszystkim Członkom oraz Sympatykom Fundacji „Wiedzieć i Wiedzieć Więcej”

pięknych Świąt Wielkanocnych, dobrych, miłych i spokojnych.  Świątecznego relaksu, chwil dających siłę na kolejne poświąteczne dni. Dobrych emocji i ciepła rodzinnego, świątecznej i wiosennej nadziei oraz pełni radości z doświadczania wspaniałości Świąt Wielkiej Nocy

życzą Fundatorki: 

Marzenna Zaorska i Jolanta Wasiłowicz

Udział członków Fundacji w zespołach do oceny projektów złożonych przez organizacje pozarządowe i społeczne do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Udział Jolanty Wasiłowicz w posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji w nim zrzeszonych (posiedzenie odbyło się w Sali nr 203 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn).

Udział Marzenny Zaorskiej w Posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (pierwsze posiedzenie nowej kadencja władz WMSON po wyborach w roku 2017).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Członkom Fundacji "Widzieć i Wiedzieć Więcej", jej sympatykom i osobom współpracującym z Fundacją życzymy dobrych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, spełniania marzeń, wyłącznie miłych i pięknych dni w Nowym Roku;  szczęścia i radości. 

Fundatorki: 
Marzenna Zaorska 
Jolanta Wasiłowicz

 

Udział Jolanty Wasiłowicz w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (Hotel Star Dadaj w Ramsowie).

Olsztyn – udział członków Fundacji w debacie konsultacyjnej w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa” z zakresu następujących polityk publicznych: RODZINA, BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO, ZDROWIE, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, PRACA, KULTURA FIZYCZNA.