Udział Marzenny Zaorskiej w III Seminarium Warmińsko-Mazurskiej na temat: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – szanse, możliwości, ograniczenia”, Nidzica, 22 listopada 2018 r. (UWM w Olsztynie, PSUU Koło w Nidzicy) – udział czynny – wystąpienie „Wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z niepełnosprawnościami sensorycznymi - aspekt historyczny, współczesny i wyzwania przyszłości (komitet naukowy i organizacyjny).