Udział Marzenny Zaorskiej w posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu "Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim" – 2018 (przedstawiciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych) – posiedzenie zamykające realizację projektu.