Udział Jolanty Wasiłowicz w posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (godz. 13.00 – Urząd Wojewódzki).