Wszystkim Członkom, Sympatykom Fundacji „Widzieć i Wiedzieć Więcej” oraz ich Rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Wielkanoc bowiem to czas otuchy i nadziei, odradzania się wiary w siłę Chrystusa  i drugiego człowieka.  Życzymy, aby Święta Wielkanocne  przyniosły radość, wzajemną życzliwość i szczęście.  Aby stały się źródłem wzmacniania ducha.  Niech Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, które niesie odrodzenie, napełni Was Wszystkich pokojem i wiarą. Niech przyniesie siłę do pokonywania wszelkich trudności  i pozwoli z ufnością patrzeć w bliższą i dalszą przyszłość.
Fundatorki:
Marzenna Zaorska, Jolanta Wasiłowicz

Udział Marzenny Zaorskiej (online) w 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 11-13 of March, 2019 – przygotowane teksty: 1) RESPECTING THE RIGHTS OF PERSONS WITH SENSORY DISABILITIES IN POLAND IN THE AREA OF EDUCATION - IN THE LIGHT OF THE EVALUATION OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES CONTAINED IN THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (2006); 2) EVALUATION OF THE RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES CONTAINED IN THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (2006) IN THE AREA OF EDUCATION - LEGAL AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS (współautor Adam Zaorski).

Udział Marzenny Zaorskiej w Międzynarodowej Konferencji na temat: „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, MEN, Warszawa – udział czynny współprowadzenie (z dr. hab. Wojciechem Otrębskim, prof. KUL) warsztatu na temat: „Prawo i polityka oraz budowanie potencjału dla edukacji włączającej.

Udział Marzenny Zaorskiej w posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu "Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim" – 2018 (przedstawiciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych) – posiedzenie zamykające realizację projektu.

Udział Jolanty Wasiłowicz w posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (godz. 13.00 – Urząd Wojewódzki).

Udział Marzenny Zaorskiej w posiedzeniu komisji konkursowych (jako członek komisji konkursowych) do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Uchwała Nr 3/42/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.01.2019.

Udział Marzenny Zaorskiej w Seminarium naukowym na temat: „Kształcenie pedagogów specjalnych 2019+”, APS, UG, UAM, Warszawa 11.01.2019 – udział w dyskusji.

Szanowni Państwo,

Szanowni Członkowie, Sympatycy, Podopieczni Fundacji „Widzieć i Wiedzieć Więcej”,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w imieniu władz Fundacji życzmy spokojnych, rodzinnych, miłych i dobrych Świąt, a na Nowy Rok nie tylko zdrowia, ale również spełniania i spełnienia marzeń (w tym tych najskrytszych), wielu pięknych dni i niezapomnianych chwil związanych z Rokiem 2018,

Fundatorki:
Marzenna Zaorska
Jolanta Wasiłowicz

 

 

Udział Marzenny Zaorskiej w III Seminarium Warmińsko-Mazurskiej na temat: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – szanse, możliwości, ograniczenia”, Nidzica, 22 listopada 2018 r. (UWM w Olsztynie, PSUU Koło w Nidzicy) – udział czynny – wystąpienie „Wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z niepełnosprawnościami sensorycznymi - aspekt historyczny, współczesny i wyzwania przyszłości (komitet naukowy i organizacyjny).